KONFLIKTER & MÆGLING – MEDIATION

En konfliktmægler / mediators opgave er som upartisk tredjepart at hjælpe parter i konflikt til at skabe klarhed og arbejde mod en gensidig acceptabel aftale.

Konflikter er et livsvilkår. De kan opstå alle steder, hvor der er mennesker. Vi oplever konflikter i parforholdet, på arbejdspladsen, mellem børnene, mellem venner og bekendte, i fritidsaktiviteterne og i mange andre situationer.

Konflikter vækker mange forskellige slags følelser og tanker om situationen og modparten. Men ofte er konflikter svære at håndtere, fordi det kan være svært at sætte ord på, hvor skoen trykker – vi føler os snydt, bedraget og såret m.v. Vi ønsker egentlig ikke konflikten, vi vil bare gerne have fred og fortsætte som intet var hændt.

Får parterne ikke taget kontakt til og med hinanden, bliver der sandsynligvis skabt større og større afstand mellem parterne, hvor det at finde en løsning kan gå hen og blive en umulighed.

Mægling eller mediation som det også kaldes, er derfor for dig og jer, der ønsker at finde en vej ud af et eksisterende spændingsfelt, fordi I har et ønske om at finde en afklaring, så der igen kan etableres balance i jeres livssituation.

I mæglingsprocessen skaber vi en platform og proces under gensidig respekt og anderkendelse, hvor I kan udtrykke det der er vigtigt for jer hver især.

Gennem dialog, er målet at skabe indsigt og forståelse mellem parterne, så der kan tilvejebringes et løsningsrum, hvori parterne kan arbejde videre med problemstillingerne og derved nå frem til en afklaring af hvad der skal gøres.