TERAPI

De terapiformer jeg benytter mig af er kombinationer af

  • Samtaleterapi – (Kognitiv terapi)
  • NLP – (Neuro Lingvistisk Programmering)
  • Åndedrætsterapi – (Rebirthing)

Samtaleterapi – (Kognitiv terapi)

Handler om at klienten gennem bevidsthed på egne tanker, følelser og behov kan opnå en dybere indsigt i sine tanke-/ og handlemønstre, og derved forandre problematiske tankekonstruktioner og adfærdsmønstre. Der lægges således vægt på aktuelle problemer og de tankemønstre, der vedligeholder dem.

NLP – (Neuro Lingvistisk Programmering)

Er en terapiform baseret på den antagelse at sprog og sprogbrug spiller en vigtig rolle i at forme vores tanker og adfærd. Et mere bevidst fokus på tanker og sprogbrug, vil derfor medføre mulighed for, at vi kan opnå forandringer og mål i vores personlige udvikling.
Navnet NLP refererer til hele det menneskelige nerve- og sansesystem (Neuro), det verbale og non-verbale sprog vi aktiverer i vores kommunikation (Lingvistik), og evnen til at strukturere vore neurologiske og sproglige systemer (Programmering) til at opnå de resultater, vi gerne vil opnå.

Kort fortalt handler NLP derfor om at ”programmere sig selv til forandring”

Neuro – fordi det handler om sammenhængen mellem vores nervebaner, de input vi får via de fem sanser/nervesystemet og den måde, vi lagrer disse input på.

Lingvistisk – fordi det også handler om den snævre sammenhæng, der er mellem sanseapparatet og sproget, og hvordan vi med ord kan påvirke egne og andres tanker.

Programming – fordi vi vha. indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser så at sige ”programmerer“ os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller deprimerede osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan ”omprogrammere“ os selv.

Åndedrætsterapi / Rebirthing

Åndedrætsterapi eller Rebirthing som det også kaldes er en personlig vækstproces, hvor man bruger en særlig åndedrætsteknik, kaldet Bevidst Sammenhængende Vejrtrækning.

Der er tale om en meget nænsom terapiform, hvor terapeuten leder klienten gennem forløbet. Klienten skal i sessionen primært fokusere på sin vejrtrækning, hvorved kroppen kommer ned i nogle dybere bevidsthedslag, der muliggør frigørelse af følelsesmæssige og tankemæssig blokeringer.

Målet er nænsomt og blidt at fjerne fysiske, mentale og følelsesmæssige blokeringer og spændinger – i sær dem, der stammer fra fødslen og fra de første leveår. Mange af menneskets senere livs problemer stammer oprindeligt fra oplevelser i den meget tidlige barndom.

Åndedrættet som et terapeutisk værktøj giver mulighed for at frisætte de traumatiske oplevelser som vi har ”integreret” mod vores vilje. Når vi gør dette gennem Rebirthing, opsøger vi de energier, som ligger til grund for disse traumer. Her ved har vi mulighed for at træffe nye beslutninger og fri sætte de fortrængte energier, som ligger bundet i kroppen og psyken.

Rebirthing eller ”Bevidst Sammenhængende Vejrtrækning” fører til integration og dermed til en opløsning af alt det, der er blevet fortrængt i fortid og nutid, hvilket vil føre til et frit syn på livet i fremtiden.

Ved hjælp af åndedrættet er vi i stand til at frisætte os selv som menneske og give slip på alle problemer, hvilket medfører en vidunderlig integration af energien i kroppen og dette forøger vor evne til at elske og nyde livet mere.

Eksempler på fordele ved anvendelse af Åndedrætsterapi

  • Væsentlig reduktion af stress, samt total afslapning af kroppen
  • Følelsesmæssig afklaring og stabilitet
  • Forbedrede personlige relationer
  • Større selvtillid og indre kraft
  • Større selvbevidsthed, samhørighed og indre fredag Selvrealisation
  • Større rummelighed af sig selv og andre