COACHING

Professionel coaching kan benyttes af alle, der ønsker at udvikle sig på et eller flere arbejds- eller livsområder.

Coaching er en samtaleform, der typisk varer ca. 1 ½ time, hvor coachen hjælper en eller flere personer med at sætte og nå mål, skabe klarhed over en problemstilling og i det hele taget hjælpe med at skabe forandringer. Coachen er i samtalen neutral og coachen benytter sig af en avanceret spørgeteknik, refleksionsteknikker samt andre teknikker og værktøjer til at skabe indsigt og forandringsmuligheder hos den coachede.

Som HR Coach uddannet i NLP Huset benytter jeg mig bl.a. af NLP’s store ‘forandringsværktøjskasse’, og en række kommunikationsteknikker, som sikrer, at den coachede oplever sig hørt, mødt og støttet.  Herudover vil indsigten i Enneagrammet som et udviklingsværktøj, være en tilgang for den coachede til at forstå det enkelte menneskes måde at skabe mening og betydning i sit liv.