HVORDAN FOREGÅR SAMTALEN?

Hvad er muligt?

Alt er som udgangspunkt muligt, når vi taler om det personlige udviklingsarbejde.

Det der er vigtigt i alt personligt forandringsarbejde er personlig indsigt og bevidsthed på sine egne skyggesider. At lære at se disse skyggesider som udviklingstrin.

I forandringsarbejdet er det ofte nødvendigt at arbejde både med krop og tankekonstruktioner. Derfor vil du opleve, at vi i forløbet, både arbejder med at forløse følelsesmæssige spændinger i din krop og dine tankekonstruktioner.

Uanset om vi kalder det coaching, terapi, mægling eller noget andet, så handler det grundlæggende om at skabe forandring i forhold til noget, der holder dig fast i en spændingsfyldt tilstand som du gerne vil ud af, fordi det tager al di energi.

Nogen gange er det nemt at sætte ord på den spændingsfyldte tilstand, og andre gange er det rigtig svært. Men ønsket om forandring er det vigtigste og vil hjælpe processen videre.

Der kan være mange årsager til at vælge at få hjælp til at komme videre, og nedenfor er der eksempler på udfordringer andre har måttet kæmpe og arbejde med, men listen er formentlig uendelig, vi er jo kun mennesker

  • Problemer med relationer (arbejde og parforholdet, jalousi m.m.)
  • Ændring af vaner som irriterer, begrænser eller som du af andre årsager gerne ville være foruden
  • Selvtillids & selvværdsproblematikker
  • Stress
  • Lære at sige fra på den gode måde
  • Håndtere udfordringer, jobsamtaler, eksamen, holde en tale
  • Meget andet

Sådan foregår en session / samtale

En session har typisk en varighed af cirka 1½ time.

Udgangspunktet er altid dig eller jeres situation, og ved den første session vil vi blandt andet tale om samarbejde, rammer og forventninger til hinanden.

Da der ofte er tale om meget personlige forhold, er det vigtigt med en tryg og tillidsfuld ramme, der bidrager til din eller jeres udvikling og afklaring af det der fylder.

Målet for hver session er, at der bliver skabt en dybere bevidsthed og indsigt i den aktuelle situation. Herved gives der mulighed for at integrere ny viden og nye perspektiver som værktøjer til at nå det ønskede resultat, eller foretage eventuelle nødvendige ændringer i adfærd, tænkemåde eller følelsesliv til glæde og gavn for den videre udvikling og relation til og med andre.

En session vil typisk tage udgangspunkt i, hvordan du/I har det, hvad du/I kunne tænke at ændre i den nuværende situation, og hvad målet kan være for fremtiden. I løbet af sessionen og de efterfølgende sessioner vil der blive skabt klarhed over de tanker, følelser og behov der er i spil. Denne afklaring giver et godt udgangspunkt for at træffe de nødvendige valg.

Alle oplysninger bliver naturligvis behandlet fuldt fortroligt.