VÆRDIER & ETISKE REGLER

Værdier
Virksomhedens fundament er bygget på værdierne Nærvær, Anerkendelse og Rummelighed i mødet med mennesker, uanset kulturelle og religiøse baggrunde.

Nærvær

 • Skaber tryghed til at føle sig mødt og velkommen.
 • Kan ikke måles og vejes, men det kan fornemmes og mærkes.
 • Skaber forandringsmuligheder.
 • Kontakt er vigtigt i alle typer af relationer, lige fra ægtefællen, kæresten, kammeraten, veninden og kollegaen til den forretningsmæssige relation.

Anerkendelse

 • For Den vi er og vores livssituation.
 • For den positive hensigt, hvormed vi gør Det vi gør.
 • For den positive intention med Det vi tror på.

Rummelighed

 • Til at anerkende vores forskelligheder.
 • Skaber plads til dialog og nysgerrighed.
 • Skaber tillid og muligheder.
 • I enhver forandringsproces mod balance og heling, er rummelighed og tålmodighed i forhold til sig selv, vigtige elementer.

Etiske regler

 • Alle former for behandlinger og samtaler mellem kunden og virksomheden Hongthong BodyMind er underlagt tavshedspligt.