MISSION & VISION

Vi ser et samfund og en verden, hvor konflikter, kriser og spændinger er tiltagene og velfærdssamfundet som vi har kendt det, er under forandring. I erhvervslivet er konkurrencen hård med et konstant fokus på indtjeningen, hvilket stiller store krav til medarbejdernes fleksibilitet, omstillingsparathed og ydeevne.

Privat påvirkes vi af at få skabt balance i vores parforhold, balance i forhold til venner og fritidsaktiviteter og balance i forhold til ambitioner, forventninger og krav til os selv.

Vi rammes af arbejdsløshed, vi bliver skilt, vi oplever tab og svigt og andre former for personlige kriser og omvæltninger i livet, der påvirker behovet for tryghed, hvorved vi bliver bange og usikre på nuet og fremtiden. Vi oplever ubalancer i vores privatliv, i vores arbejdsliv og fritidsliv. Disse ubalancer skaber utryghed, der kan skabe frygt og angst.

Der er megen frygt og angst i verden, også hos det enkelte menneske, der kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Frygten og angsten sætter sig måske i tankerne som en indre dialog, og i kroppen mærkerne vi den måske som muskelspændinger i eksempelvis skuldre og nakke, eller vi mærker måske at mavemusklerne er spændte eller måske er kroppen bare træt, træt, træt………..

Vision
Ved at forstå vores egen individuelle frygt som mennesker, lærer vi at se os selv og hinanden i anden og større kærlig forståelse.

Mission
Gennem arbejdet med krop og sind, ønsker vi at bidrage til en større opmærksomhed og forståelse hos det enkelte menneske, og på den betydning den enkelte giver det, der opleves og årsagen hertil. Heri ligger sand frigørelse.